Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1 : TARAFLAR VE KONUSU

Bir taraftan www.koctas.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 Çekmeköy/İSTANBUL adresinde mukim KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. (Sözleşmede "Koçtaş" olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.koctas.com.tr internet sitesine ve/veya işbu sözleşmenin 2. maddesinde tanımlanan Koçtaş mobil uygulamalarına üye olan internet kullanıcısı (Sözleşmede "Üye" olarak anılacaktır.) arasında anlaşmaya varılan Koçtaş'ın sahip olduğu internet sitesi www.koctas.com.tr 'den ve/veya 2. işbu sözleşmenin maddesinde tanımlanan Koçtaş mobil uygulamalarından Üye'nin faydalanma şartlarının belirlendiği Üyelik Sözleşmesidir.

MADDE 2 : TANIMLAR

2.1 İşbu sözleşme kapsamında
KOÇTAŞ : Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. ‘ni
İNTERNET SİTESİ : www.koctas.com.tr adresini
UYGULAMA : Koçtaş Mobil, Ustabilir mobil ve diğer Koçtaş uygulamalarını
ÜYE : İnternet sitesini ve/veya Mobil Uygulamalara kayıt olan gerçek kişileri
“KULLANICI”: “İnternet Sitesi ve Uygulama’ya erişen her gerçek kişileri,
TARAFLAR : Koçtaş ve Üye’yi
SÖZLEŞME: İşbu Üyelik Sözleşmesini ifade eder.

2.2. Üye, işbu sözleşmeyi kabul ederek “www.koctas.com.tr” internet adresi üzerinden oluşturduğu üyelik bilgileri ile sadece internet sitesini üye sıfatıyla kullanabileceği gibi, işbu sözleşme ve eklerindeki hükümler saklı olmak kaydı ile dilerse aynı üyelik bilgileri ile uyumlu mobil cihazlarına yükleyeceği KOÇTAŞ MOBİL uygulamasına ve/veya USTABİLİR MOBİL uygulamasına da giriş yapabilir. Bu uygulamaları işbu sözleşmede sayılı sorumlulukları uygulamaların kullanımı sırasında devam etmek koşulu ile aynı bilgilerle kullanabilir,sunulan hizmetlerden faydalanabilir. Mobil uygulamalara üye girişi yapmak suretiyle kullanmayacak olan üyeler işbu sözleşmenin internet sitesine ilişkin hükümleri ile sorumlu olacaklardır.

MADDE 3 : GENEL ŞARTLAR


3.1. Üye, www.koctas.com.tr internet sitesine ve/veya 2. maddede tanımlanan Koçtaş mobil uygulamalarına üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin güncellenmesinden Üye sorumludur.Koçtaş'ın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan üye sorumludur.
Sözleşme ilişkisine girmek için Üye'nin, hukuki ehliyeti yani 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
Üyeliğin kullanımı için işbu sözleşmeyi,işbu sözleşmenin eklerinive Gizlilik Politikası'nı Üye kabul etmiyor ise Hizmeti kullanmayı derhal bırakmalıdır.Aksi halde ilgili sistemlerin kullanımına devam edilmesi halinde Üye tüm metinleri okuduğunu,kabul ettiğini ve her bir hükme riayet etmeyi kabul etmiş sayılır.
Üyeliğe ilişkin Üye tarafından oluşturulan veya Koçtaş tarafından verilen şifre ve/veya diğer bilgiler Üye tarafından gizli tutulmalı ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. Şifreye ilişkin tüm sorumluluk Üye'ye aittir.
3.2. Üye, www.koctas.com.tr internet sitesini ve uygulamaları hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, ürünlere yorum yazamaz. Ayrıca, üye başkalarının siteyi,uygulamaları kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (saldırı, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye ait olacaktır.Koçtaş'ın üyeden, sözleşmes içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi veya uymamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.3. Koçtaş'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyeliği ve üyeye ve ait bilgileri iptal etme, silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Koçtaş'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.4. Koçtaş internet sitesinin,mobil uygulamaların genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesi ve uygulamalardaki tüm bilgi, resim, elektronik şekilde sunulan teknik veriler, dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. www.koctas.com.tr internet sitesinde ve mobil uygulamalarda adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz, ve değiştirilemez.
3.5. Koçtaş kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Koçtaş, üyenin www.koctas.com.tr internet sitesi ve uygulamalar üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Ayrıca, internet sitesinin ve uygulamaların iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, site ziyareti esnasında erişilen diğer sayfalar ve siteye doğrudan bağlantı sağlayan İnternet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler Koçtaş tarafından toplanabilir.
3.6. Koçtaş'ın, üye tarafından siteye ve/veya uygulamalara kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Üye, işbu sözleşmeyi ve/veya eklerini kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Koçtaş'ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.Üye, Koçtaş'a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Koçtaş'ın çağrı merkezine iletebilir.
3.7. Koçtaş web sitesinin ve uygulamaların virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede üye, Koçtaş web sitesine ve /veya uygulamalara girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
3.8. Koçtaş, internet sitesi ve/veya uygulamalar kapsamında mevcut her tür hizmet, ürün, internet sitesi ve/veya uygulamalrı kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, internet sitesini ve/veya uygulamaları yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler internet sitesinde ve/veya uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. İnternet Sitesinin ve/veya uygulamanın kullanımı ya da girişi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
3.9. Taraflar, Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının HMK Madde 193'e uygun olarak tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 4 : İHTİLAF

İş bu sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

MADDE 5 : DİĞER HÜKÜMLER

5.1. İşbu sözleşme, üyenin Koçtaş internet sitesine ve/veya uygulamalara üye olduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
5.2. Üye, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EK KULLANIM KOŞULLARI

1. GİRİŞ

“Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 Çekmeköy/İSTANBUL” adresinde mukim aracı konumundaki KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. (işbu metinde "KOÇTAŞ" olarak anılacaktır) ile bireysel üye kullanıcılara sunulan USTABİLİR (bundan böyle UYGULAMA olarak adlandırılacaktır) adlı uygulamaya üye olmak ve kullanmaya başlamak için yukarıda okunup kabul edilen Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olarak "Üye" tarafından uyulması zorunlu koşullara haiz İşbu Üyelik Sözleşmesine Ek Kulllanım Koşullları (işbu metinde “Kullanım Koşulları” olarak adlandırılacaktır) taraflarca elektronik ortamda onay verilmek ve kabul edilmek suretiyle yürürlüğe alınmıştır.

UYGULAMA’yı kullanmak ve sunulan hizmetlerden faydalanmak için öncelikle yine bu UYGULAMA içeriğinde bulunan Üyelik sözleşmesi tarafınızca okunup kabul edilmiştir. UYGULAMA kullanımına yönelik ve Üyelik Sözleşmesine ek olarak hazırlanan ve aşağıda detaylı biçimde açıklanan işbu Kullanım Koşullarını tümüyle okuyunuz. Şayet Kullanım Koşullarındaki hususlar beklentilerinizi karşılamıyor ve sizin için uygun değilse uygulamayı kullanmayabilirsiniz. İşbu UYGULAMA’yı ilgili portallardan download ederek, üyelik oluşturmak suretiyle kullanmaya başlamanız halinde; işbu Kullanım Koşullarını da okuduğunuzu, tüm içeriğini anladığınızı, Üyelik Sözleşmesine ek olarak Kullanım Koşullarında belirtilen tüm hususlarla ve ilerleyen zamanlarda yer alacak değişiklikleri de kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, işbu kullanım koşulları ile ilgili ilerideki tüm itiraz haklarınızdan feragat ederek hiçbir defi ileri sürmeyeceğinizi de yine kabul etmekle birlikte beyan ve taahhüt etmektesiniz. Yukarıda da belirtildiği üzere, işbu kullanım koşulları tarafınızca uygun görülmüyorsa uygulamayı kullanmayınız. Aksi durumda kullanım nedeniyle doğacak herhangi bir zarar nedeniyle KOÇTAŞ’ın sorumluluğuna gidilemeyecektir. Kullanım Koşullarında kabul edilen hususlara her zaman UYGULAMA üzerinden ulaşılabilir.

KOÇTAŞ işbu “Kullanım Koşulları”nı ve dayanak olan ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ni taraflara yazılı olarak bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Ancak KOÇTAŞ yaptığı değişiklikleri UYGULAMA üzerinden yayımlayacaktır. İşbu UYGULAMA’yı kullanan gerçek kişiler üyelik sözleşmesini ve ek işbu Kullanım Koşullarını kabul ettikleri gibi KOÇTAŞ’ın ilerleyen zamanlarda yapacağı değişiklikleri de peşinen kabul etmiştir.

2. TANIMLAR

Tüm metin kapsamında aşağıdaki ifadelerden;
“UYGULAMA”: KOÇTAŞ tarafından alt yapı hizmeti sunulan ve üyeler ile ustaların iletişim kurmasını sağlayan USTABİLİR adlı mobil kullanım programını,
“KOÇTAŞ” Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.’ni,
“USTA” : KOÇTAŞ alt yapısı kullanılarak oluşturulmuş UYGULAMADA meslek hesabı bulunan ve UYGULAMA üzerinden üyelere hizmet vermeyi kabul eden gerçek kişileri,
“KULLANICI”: “Uygulama’ya erişen her gerçek kişiyi,
“ÜYE”: “UYGULAMA”yı ilgili portalden indiren, üyelik sözleşmesini kabul eden ve kullanıcı adı,şifre belirlemek suretiyle uygulama içeriğini kullanan gerçek kişiyi,
TARAFLAR : üye ve ustayı ,
USTABİLİR HİZMETİ: "UYGULAMA kanalı ile ustalar tarafından üyelere sunulan KOÇTAŞ tarafından belirlenen ve onaylanarak uygulamada yayımlanan operasyonu,
HİZMET KATEGORİSİ: UYGULAMA üzerinden kullanıcıların faydalanması için tanımlanmış ve birbirinden ayrılmış hizmet sıralaması (Örn: boya, tadilat, parke döşeme vb)
TEKLİF :Ustalar’ın hizmet alan üyelere sunduğu ve henüz karşılıklı anlaşılmamış hizmet bedelini ifade eder.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

UYGULAMA üzerinden hizmet sunulacağıi taahhüt edilen hizmetlerin ücreti, içeriği kapsamı ve diğer tüm hususlar münferiden Ustalar tarafından belirlenmektedir. Koçtaş hizmetlerin taahhüt edildiği şekilde verilip verilmediği veya üyeler tarafından ödemelerin yapılığ yapılmadığı gibi hiçbir hususta sorumluluk kabul etmemekte ve herhangi bir kişi ya da kurum adına garanti vermemektedir. USTABİLİR tarafların elektronik ortamda bir araya gelmesini ve çeşitli kanallardan iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdan ibarettir. KOÇTAŞ bu uygulama nedeniyle ustaların sunduğu hizmetlerin sağlayıcısı ve/veya işvereni değildir.

Üyelerin satın aldıkları hizmetler nedeniyle tek muhatap ilgili Ustalardır. Hizmete ilişkin her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk hizmet veren Ustalara aittir. KOÇTAŞ uygulamada adı geçen Ustaların iletişim bilgileri dışında hiçbir bilgi ve belgenin doğruluğunu ve sürekliliğini garanti etmez.

KOÇTAŞ UYGULAMA dahilinde verilen hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsamını değiştirme ve içeriğini dilediği zaman değiştirme, kapatabilme ve silme hakkına sahiptir.

KOÇTAŞ dilediği zaman UYGULAMA’yı geçici süreliğine veya tümüyle askıya alabilir, uygulamadan kaldırabilir. Üye ve ustalar UYGULAMA’nın bu şekilde askıya alınması veya kaldırılması nedeniyle hiçbir nam altında bir talepte bulunmazlar.

KOÇTAŞ işbu sözleşme hükümleri ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden kullanıcı, üye ve ustaların üyeliklerini iptal etme, engelleme ve suç unsuru bulunması halinde ilgili adli ve idari mercilere ihbar edebilir. Bu durumda KOÇTAŞ’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KOÇTAŞ kullanıcılar tarafından yapılan yorumları ve puanlamaları UYGULAMA da yayımlayabilir ve uygun bulunmayan yorumları silme ve ilgili üyeyi engelle hakkına sahiptir.

KOÇTAŞ İhtiyaç duyulması halinde Üyenin bildirilen cep telefonuna ve/veya e-mail adresine aktivasyon kodu gönderebilir. Öngörülen süreç dahilinde aktivasyonu tamamlamayan üyelerin hizmet alımına izin verilmeyecektir.

4. USTABİLİR UYGULAMASI KULLANIM KOŞULLARI

Usulüne ve hukuka uygun biçimde oluşturulmuş üyelik kaydı ile kullanıcılar ücretsiz olarak uygulamayı kullanabilirler. KOÇTAŞ dilerse uygulama kullanımını ücretli hale getirebilir. Bu halde ücret ödemeyen kullanıcılar sistemi kullanamayacaktır. Kullanıcılar üyelik bilgilerinin doğruluğundan ve kullanıcı adı ve şifreleri gibi bilgilerin belirlenmesinden ve korunmasından bu bilgiler nedeniyle oluşacak maddi ve cezai yaptırımlardan münferiden sorumludurlar. Üyelik kaydı kişiye özel olup bir başka kişi ya da kuruma devir edilemez. Üyeler, üyelik bilgilerinin 3.kişilerle paylaşılmasından kaynaklanacak ve KOÇTAŞ ve ustalar dahil diğer kişilere verilecek doğrudan ve dolaylı her türlü zarardan sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler. KOÇTAŞ bu hususlarda hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceği gibi kendisine yönlendirilen ve ödemek zorunda kalacağı tüm bedelleri ilgili üyeye rücu etme hakkını saklı tutar. UYGULAMA, ustalar tarafından sisteme hizmet bilgilerinin girilmesi ve onaylanan hizmet bilgilerinin yayımlanması halinde bu hizmeti talep eden üyelerin teklif alması ile taraflar arasında anlaşmanın sağlanması maksadı ile oluşturulmuş olup bu KOÇTAŞ işbu ilan ve ilan içeriklerinin doğruluğunu, güvenilirliğini, yasal dayanağının olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Taraflar bu sebeplerle KOÇTAŞ’a hiçbir hukuki veya cezai sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. Usta ve üye UYGULAMA’ya girdikleri temel bilgilerin (ad, soyad, ticari ünvan, adres, vergi no, T.C. no, hizmet belgesi, diploma,ehliyet vs) doğruluğundan ve verilecek hizmete ilişkin ehil olduklarından bizzat sorumlu ve beyanları ile bağlıdırlar. Bu kapsamda taraflar ilgili Kanunlar gereği haksız rekabete neden olmayacaklarını, KOÇTAŞ’ın ve 3.kişilerin kişilik hakları, ticari haklarına halel getirmemeyi, topluma karşı herhangi bir suç işlememeyi, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı hareket etmemeyi, izinli olmadığı halde kanunlarla koruma altına alınmış fikri ve telif haklarına tecavüz etmemeyi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir kanun hükmüne aykırı hareket etmemeyi kabul beyan ve taahhüt ederler. Üyelerin UYGULAMA üzerinden iletişim kurdukları ustaların gerek teklif sırasında gerekse teklif sonrası hizmet sırasında düzenlenmesi ve üyeye verilmesi gereken fatura, hizmet formu, fiş gibi ilgili mevzuat gereği düzenlenmesi zorunlu her türlü belgenin düzenlenmesinden ustalar re’sen sorumludurlar. KOÇTAŞ’a bu belgelerin hazırlanması veya daha sonra temini konusunda hiçbir sorumluluk atfedilemez. Taraflar işbu sözleşme konusu UYGULAMA‘dan faydalandıkları andan itibaren her türlü fiil ve eylemlerden yürürlükteki mevzuat uyarınca tek sorumlu olduklarını UYGULAMA’nın sadece bir platformdan ibaret olduğunu son tahlilde bilmekte ve kabul etmektedirler. Tüm kullanıcılar UYGULAMA kapsamında ulaştıkları her türlü kişisel veri ve /veya ticari bilgileri veri sahibinin rızası olmaksızın yasalara aykırı biçimde ifşa etmemekle, 3.kişilerle paylaşmamakla, kendisiyle paylaşılması amacı dışında kullanmamakla sorumlu ve yükümlüdür. Hizmet almak isteyen üye ilgili kategorideki hizmette kayıtlı ustalar ile iletişim kurabilir. Kurulan iletişim neticesinde varılan anlaşmanın yazılı olarak kayıt altına alınmasından, ödemelerin karşılıklı yapılmasından, üstlenilen işle ilgili teminat alınmasından ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kurulacak her türlü ticari ilişki anlaşmanın tarafları arasında geçerli ve bağlayıcı olacaktır. KOÇTAŞ taraflar arasında kurulan bu anlaşmanın bir tarafı, garantörü veya lehdarı değildir. Bu bakımdan üyeler hizmet alma hususunda UYGULAMA aracılığı ile anlaşmaya vardıkları ustalar hakkında detaylı araştırmayı kendileri yapmakla mükelleftirler. Hizmetin ifası öncesinde peşin ödeme yapılması halinde tüm sorumluluk üye ve ustaya aittir. KOÇTAŞ bu tür ödemeler nedeniyle sorumluluk kabul etmez.

Üye, usta tercihi yaparken UYGULAMA üzerinden ustalara yapılan yorumlar ve oylama kriterlerini kullanarak ustalar arasında sıralama yapabilir. Aynı şekilde KOÇTAŞ olumlu yorum almış ve üye memnuniyeti sağlamış usta profillerini üst sıralarda gösterme, ve bunla sınırlı olmaksızın usta profillerini dilediği gibi sıralama hakkına sahiptir. Her durumda bir ustanın oldukça olumlu yorum alması, memnun kalınmış olması veya KOÇTAŞ ‘ın üst sıralarda yer vermiş olması KOÇTAŞ’ın usta hakkında bir garanti verdiği ve kalitesini onayladığı sonucunu doğurmaz

Üyelere verilecek hizmete ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında sahip olması gerektiği tüm idari, resmi izin ruhsat, diploma vs. belgelerin doğruluğu ve bulunmasına ilişkn sorumluluk ustaya aittir. Bu nedenlerle oluşabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluktan yine ustalar re’sen sorumludur. KOÇTAŞ bu konuda hiçbir talep ve sorumlulukla bağlı değildir. Tüm taraflar KOÇTAŞ’ın sadece UYGULAMA sağlayıcısı konumda olduğunu bilmekte ve bu hususu gayri kabili rücu kabul ve beyan etmektedir.

KOÇTAŞ kullanıcıların ve ustaların üyelik sözleşmesi ile onay verdikleri tüm bilgileri kullanabilir, paylaşabilir, işleyebilir. Bu bilgileri kampanya ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ve sistemlerini iyileştirme amacıyla kullanabilir 3. kişilerle paylaşabilir. Kullanıcılar, üyeler ve ustalar bu verilerin belirtilen şekilde KOÇTAŞ tarafından kullanımına onay vermektedirler.

KOÇTAŞ UYGULAMA’nın ve bağlı sistemin işlemesi için asgari düzeyde güvenlik önlemlerini alacaktır. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen kötü niyetli 3.kişilerin sisteme yapacakları siber saldırılar nedeniyle kullanıcı,üye ve usta bilgilerinin ele geçirilmesi ve kullanımı halinde KOÇTAŞ‘a hiçbir sorumluluk atfedilemeyecektir. Taraflar bu riskleri bilmekte ve kabul ederek UYGULAMA’yı kullanmaktadırlar.

Üye ve usta arasında kurulacak hizmet sözleşmeleri nedeniyle doğacak tüm mali yükümlülük taraflara aittir. Taraflarca yapılan anlaşma sonucunda doğacak vergiler ve harçların ödenmesinde ilgili taraflar sorumludur. KOÇTAŞ taraflar arasında kurulacak hizmet sözleşmesi nedeniyle başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer ilgili mevzuat kapsamında müteselsil sorumluluk anlamına gelecek satıcı, sağlayıcı, üretici, ithalatçı, bayi, acente, alt yüklenici(taşeron), işveren vb. hiçbir kurum konumunda değildir. Taraflar KOÇTAŞ’ a bu yönde herhangi bir talepte bulunmayacağını, Tüketici Mahkemeleri veya Hakem Heyeti Başkanlığına yapacakları başvurularda KOÇTAŞ’ı taraf olarak göstermeyeceklerini aksi halde KOÇTAŞ bakımından husumet yokluğu oluşacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmektedirler.

UYGULAMA üzerinden verilen hizmetlerin beklenmeyen nedenlerle kesintiye uğraması, aksaklıkların oluşması, iletişimin engellenmesi vb. hallerde oluşabilecek zararlardan KOÇTAŞ sorumlu gösterilemez.

KOÇTAŞ dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını ilan ederek değiştirebilir. Değişen hükümler, ilan edildikleri anda yürürlüğe girecektir. KOÇTAŞ bilgi ve onayı olmadan taraflar bu hükümleri tek taraflı değiştiremezler.

5. FİKRİ MÜLKİYET VE TELİF HAKLARI

UYGULAMA kapsamında tüm kullanıcılara sağlanan bilgiler, KOÇTAŞ marka, tasarım, logo, metin vb. tüm yazılım ve kodlar ile bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü arayüz ve elemanların kullanım hakları KOÇTAŞ’ a aittir. Bu hakların rıza alınmaksızın kullanılması, dağıtılması, kopyalanması ve paylaşılması yasak olup bu haklara yapılacak tüm tecavüz ve ihlallerin yasal yaptırımı için şikayet ve dava hakları saklıdır. Buna ek olarak usta ve üyelerin kendi hesapları üzerinden paylaştıkları her türlü marka, ünvan, logo, faydalı model vs. haklarının kullanım ve telif haklarının kendilerinde olduğunu, bu hususlarda her türlü sorumluluğun paylaşımcıya ait olduğunu KOÇTAŞ’ın hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceğini ve paylaşımların yasal ve hukuka uygun olduğu yönünde KOÇTAŞ’ın herhangi bir garantisinin bulunmadığını ve 3.kişilere verilecek maddi ve cezai tüm zararların muhatabının kullanıcı olduğunu taraflar kabul beyan ve taahhüt eder.

6- DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar işbu metin nedeniyle doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta KOÇTAŞ ticari kayıtlarının ve defterlerinin HMK’nun 193. Maddesi gereği kesin delil olarak kabul edileceğini beyan ve tahhüt eder.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu metin nedeniyle doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak olup ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK

İşbu kullanım koşullları UYGULAMA taraflarca kullanıldığı anda yürürlüğe girer. KOÇTAŞ tarafından feshedilmediği ve/veya yeni bir metin sunulmadığı sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

USTA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 : TARAFLAR VE KONUSU

Bir taraftan www.koctas.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 Çekmeköy/İSTANBUL adresinde mukim KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. (Sözleşmede "Koçtaş" olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.koctas.com.tr internet sitesine ve/veya işbu sözleşmenin 2. maddesinde tanımlanan Koçtaş mobil uygulamalarına üye olan internet kullanıcısı (Sözleşmede "Üye" olarak anılacaktır.) arasında anlaşmaya varılan Koçtaş'ın sahip olduğu internet sitesi www.koctas.com.tr 'den ve/veya 2. işbu sözleşmenin maddesinde tanımlanan Koçtaş mobil uygulamalarından Üye'nin faydalanma şartlarının belirlendiği Üyelik Sözleşmesidir.

MADDE 2 : TANIMLAR

2.1 İşbu sözleşme kapsamında
KOÇTAŞ : Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. ‘ni
İNTERNET SİTESİ : www.koctas.com.tr adresini
UYGULAMA : Koçtaş Mobil, Ustabilir mobil ve diğer Koçtaş uygulamalarını
ÜYE : İnternet sitesini ve/veya Mobil Uygulamalara kayıt olan gerçek kişileri
“KULLANICI”: “İnternet Sitesi ve Uygulama’ya erişen her gerçek kişileri,
TARAFLAR : Koçtaş ve Üye’yi
SÖZLEŞME: İşbu Üyelik Sözleşmesini ifade eder.

2.2. Üye, işbu sözleşmeyi kabul ederek “www.koctas.com.tr” internet adresi üzerinden oluşturduğu üyelik bilgileri ile sadece internet sitesini üye sıfatıyla kullanabileceği gibi, işbu sözleşme ve eklerindeki hükümler saklı olmak kaydı ile dilerse aynı üyelik bilgileri ile uyumlu mobil cihazlarına yükleyeceği KOÇTAŞ MOBİL uygulamasına ve/veya USTABİLİR MOBİL uygulamasına da giriş yapabilir. Bu uygulamaları işbu sözleşmede sayılı sorumlulukları uygulamaların kullanımı sırasında devam etmek koşulu ile aynı bilgilerle kullanabilir, sunulan hizmetlerden faydalanabilir. Mobil uygulamalara üye girişi yapmak suretiyle kullanmayacak olan üyeler işbu sözleşmenin internet sitesine ilişkin hükümleri ile sorumlu olacaklardır.

MADDE 3 : GENEL ŞARTLAR

3.1. Üye, www.koctas.com.tr internet sitesine ve/veya 2. maddede tanımlanan Koçtaş mobil uygulamalarına üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin güncellenmesinden Üye sorumludur. Koçtaş'ın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan üye sorumludur.
Sözleşme ilişkisine girmek için Üye'nin, hukuki ehliyeti yani 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
Üyeliğin kullanımı için işbu sözleşmeyi,işbu sözleşmenin eklerini ve Gizlilik Politikası'nı Üye kabul etmiyor ise Hizmeti kullanmayı derhal bırakmalıdır. Aksi halde ilgili sistemlerin kullanımına devam edilmesi halinde Üye tüm metinleri okuduğunu,kabul ettiğini ve her bir hükme riayet etmeyi kabul etmiş sayılır.
Üyeliğe ilişkin Üye tarafından oluşturulan veya Koçtaş tarafından verilen şifre ve/veya diğer bilgiler Üye tarafından gizli tutulmalı ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. Şifreye ilişkin tüm sorumluluk Üye'ye aittir.
3.2. Üye, www.koctas.com.tr internet sitesini ve uygulamaları hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, ürünlere yorum yazamaz. Ayrıca, üye başkalarının siteyi,uygulamaları kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (saldırı, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye ait olacaktır.Koçtaş'ın üyeden, sözleşmes içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi veya uymamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.3. Koçtaş'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyeliği ve üyeye ve ait bilgileri iptal etme, silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Koçtaş'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.4. Koçtaş internet sitesinin,mobil uygulamaların genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesi ve uygulamalardaki tüm bilgi, resim, elektronik şekilde sunulan teknik veriler, dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. www.koctas.com.tr internet sitesinde ve mobil uygulamalarda adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz, ve değiştirilemez.
3.5. Koçtaş kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Koçtaş, üyenin www.koctas.com.tr internet sitesi ve uygulamalar üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Ayrıca, internet sitesinin ve uygulamaların iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, site ziyareti esnasında erişilen diğer sayfalar ve siteye doğrudan bağlantı sağlayan İnternet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler Koçtaş tarafından toplanabilir.
3.6. Koçtaş'ın, üye tarafından siteye ve/veya uygulamalara kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Üye, işbu sözleşmeyi ve/veya eklerini kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Koçtaş'ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Üye, Koçtaş'a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Koçtaş'ın çağrı merkezine iletebilir.
3.7. Koçtaş web sitesinin ve uygulamaların virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede üye, Koçtaş web sitesine ve /veya uygulamalara girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
3.8. Koçtaş, internet sitesi ve/veya uygulamalar kapsamında mevcut her tür hizmet, ürün, internet sitesi ve/veya uygulamalrı kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, internet sitesini ve/veya uygulamaları yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler internet sitesinde ve/veya uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. İnternet Sitesinin ve/veya uygulamanın kullanımı ya da girişi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
3.9. Taraflar, Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının HMK Madde 193'e uygun olarak tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 4 : İHTİLAF

İş bu sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

MADDE 5 : DİĞER HÜKÜMLER

5.1. İşbu sözleşme, üyenin Koçtaş internet sitesine ve/veya uygulamalara üye olduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
5.2. Üye, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EK KULLANIM KOŞULLARI

1. GİRİŞ

“Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 Çekmeköy/İSTANBUL” adresinde mukim aracı konumundaki KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. (işbu metinde "KOÇTAŞ" olarak anılacaktır) ile bireysel üye kullanıcılara sunulan USTABİLİR (bundan böyle UYGULAMA olarak adlandırılacaktır) adlı uygulamaya üye olmak ve kullanmaya başlamak için yukarıda okunup kabul edilen Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olarak "Üye" tarafından uyulması zorunlu koşullara haiz İşbu Üyelik Sözleşmesine Ek Kulllanım Koşullları (işbu metinde “Kullanım Koşulları” olarak adlandırılacaktır) taraflarca elektronik ortamda onay verilmek ve kabul edilmek suretiyle yürürlüğe alınmıştır.

UYGULAMA’yı kullanmak ve sunulan hizmetlerden faydalanmak için öncelikle yine bu UYGULAMA içeriğinde bulunan Üyelik sözleşmesi tarafınızca okunup kabul edilmiştir. UYGULAMA kullanımına yönelik ve Üyelik Sözleşmesine ek olarak hazırlanan ve aşağıda detaylı biçimde açıklanan işbu Kullanım Koşullarını tümüyle okuyunuz. Şayet Kullanım Koşullarındaki hususlar beklentilerinizi karşılamıyor ve sizin için uygun değilse uygulamayı kullanmayabilirsiniz. İşbu UYGULAMA’yı ilgili portallardan download ederek, üyelik oluşturmak suretiyle kullanmaya başlamanız halinde; işbu Kullanım Koşullarını da okuduğunuzu, tüm içeriğini anladığınızı, Üyelik Sözleşmesine ek olarak Kullanım Koşullarında belirtilen tüm hususlarla ve ilerleyen zamanlarda yer alacak değişiklikleri de kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, işbu kullanım koşulları ile ilgili ilerideki tüm itiraz haklarınızdan feragat ederek hiçbir defi ileri sürmeyeceğinizi de yine kabul etmekle birlikte beyan ve taahhüt etmektesiniz. Yukarıda da belirtildiği üzere, işbu kullanım koşulları tarafınızca uygun görülmüyorsa uygulamayı kullanmayınız. Aksi durumda kullanım nedeniyle doğacak herhangi bir zarar nedeniyle KOÇTAŞ’ın sorumluluğuna gidilemeyecektir. Kullanım Koşullarında kabul edilen hususlara her zaman UYGULAMA üzerinden ulaşılabilir.

KOÇTAŞ işbu “Kullanım Koşulları”nı ve dayanak olan ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ni taraflara yazılı olarak bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Ancak KOÇTAŞ yaptığı değişiklikleri UYGULAMA üzerinden yayımlayacaktır. İşbu UYGULAMA’yı kullanan gerçek kişiler üyelik sözleşmesini ve ek işbu Kullanım Koşullarını kabul ettikleri gibi KOÇTAŞ’ın ilerleyen zamanlarda yapacağı değişiklikleri de peşinen kabul etmiştir.

2. TANIMLAR

Tüm metin kapsamında aşağıdaki ifadelerden;
“UYGULAMA”: KOÇTAŞ tarafından alt yapı hizmeti sunulan ve üyeler ile ustaların iletişim kurmasını sağlayan USTABİLİR adlı mobil kullanım programını,
“KOÇTAŞ” Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.’ni,
“USTA” : KOÇTAŞ alt yapısı kullanılarak oluşturulmuş UYGULAMADA meslek hesabı bulunan ve UYGULAMA üzerinden üyelere hizmet vermeyi kabul eden gerçek kişileri,
“KULLANICI”: “Uygulama’ya erişen her gerçek kişileri,
“ÜYE”: “UYGULAMA”yı ilgili portalden indiren, üyelik sözleşmesini kabul eden ve kullanıcı adı,şifre belirlemek suretiyle uygulama içeriğini kullanan gerçek kişiyi,
TARAFLAR : üye ve ustayı ,

USTABİLİR HİZMETİ: "UYGULAMA kanalı ile ustalar tarafından üyelere sunulan KOÇTAŞ tarafından belirlenen ve onaylanarak uygulamada yayımlanan operasyonu,

HİZMET KATEGORİSİ: UYGULAMA üzerinden kullanıcıların faydalanması için tanımlanmış ve birbirinden ayrılmış hizmet sıralaması (Örn:boya,tadilat,parke döşeme vb)

TEKLİF :Ustalar’ın hizmet alan üyelere sunduğu ve henüz karşılıklı anlaşılmamış hizmet bedelini ifade eder.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

UYGULAMA üzerinden hizmet sunulacağını taahhüt edilen hizmetlerin ücreti, içeriği kapsamı ve diğer tüm hususlar münferiden Ustalar tarafından belirlenmektedir. Koçtaş hizmetlerin taahhüt edildiği şekilde verilip verilmediği veya üyeler tarafından ödemelerin yapılığ yapılmadığı gibi hiçbir hususta sorumluluk kabul etmemekte ve herhangi bir kişi ya da kurum adına garanti vermemektedir. USTABİLİR tarafların elektronik ortamda bir araya gelmesini ve çeşitli kanallardan iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdan ibarettir. KOÇTAŞ bu uygulama nedeniyle ustaların sunduğu hizmetlerin sağlayıcısı ve/veya işvereni değildir.

Üyelerin satın aldıkları hizmetler nedeniyle tek muhatap ilgili Ustalardır. Hizmete ilişkin her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk hizmet veren Ustalara aittir. KOÇTAŞ uygulamada adı geçen Ustaların iletişim bilgileri dışında hiçbir bilgi ve belgenin doğruluğunu ve sürekliliğini garanti etmez. KOÇTAŞ UYGULAMA dahilinde verilen hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsamını değiştirme ve içeriğini dilediği zaman değiştirme, kapatabilme ve silme hakkına sahiptir.

KOÇTAŞ dilediği zaman UYGULAMA’yı geçici süreliğine veya tümüyle askıya alabilir, uygulamadan kaldırabilir. Üye ve ustalar UYGULAMA’nın bu şekilde askıya alınması veya kaldırılması nedeniyle hiçbir nam altında bir talepte bulunmazlar.

KOÇTAŞ işbu sözleşme hükümleri ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden kullanıcı, üye ve ustaların üyeliklerini iptal etme, engelleme ve suç unsuru bulunması halinde ilgili adli ve idari mercilere ihbar edebilir. Bu durumda KOÇTAŞ’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KOÇTAŞ kullanıcılar tarafından yapılan yorumları ve puanlamaları UYGULAMA da yayımlayabilir ve uygun bulunmayan yorumları silme ve ilgili üyeyi engelle hakkına sahiptir.

KOÇTAŞ İhtiyaç duyulması halinde Üyenin bildirilen cep telefonuna ve/veya e-mail adresine aktivasyon kodu gönderebilir. Öngörülen süreç dahilinde aktivasyonu tamamlamayan üyelerin hizmet alımına izin verilmeyecektir.

*****************************************************************************

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ USTALAR İÇİN EK KULLANIM KOŞULLARI

1. GİRİŞ

“Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 Çekmeköy/İSTANBUL” adresinde mukim aracı konumundaki KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. (işbu metinde "KOÇTAŞ" olarak anılacaktır) ile bireysel üye kullanıcılara sunulan USTABİLİR (bundan böyle UYGULAMA olarak adlandırılacaktır) adlı uygulamaya usta sıfatı ile hesap açan ve uygulamayı bu sıfatla kullanmaya başlamak için yukarıda okunup kabul edilen Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olarak "usta" tarafından uyulması zorunlu koşullara haiz İşbu Üyelik Sözleşmesine Ek Ustalar için Ek Kulllanım Koşullları (işbu metinde “Kullanım Koşulları” olarak adlandırılacaktır) taraflarca elektronik ortamda onay verilmek ve kabul edilmek suretiyle yürürlüğe alınmıştır.

UYGULAMA’yı usta veya üye sıfatı ile kullanmak, sunulan hizmetlerden faydalanmak veya üyelere hizmet sunabilmek için öncelikle yine bu UYGULAMA içeriğinde bulunan Üyelik sözleşmesi tarafınızca okunup kabul edilmiştir. UYGULAMA kullanımına yönelik ve Üyelik Sözleşmesine ek olarak hazırlanan ve aşağıda detaylı biçimde açıklanan işbu Kullanım Koşullarını tümüyle okuyunuz. Şayet Kullanım Koşullarındaki hususlar usta olarak tarafınızca kabul edilemeyecek ve taahhütlerinizi yerine getirmenizi mümkün kılmıyorsa veya beklentilerinizi karşılamıyor ve sizin için uygun değilse uygulamayı kullanmayınız,usta kaydı oluşturmmayın ve üyelerden teklif almayın.Aksi durumda tüm sorumluluk tarafınızca üstlenilmiş olacaktır.

İşbu UYGULAMA’yı ilgili portallerden download ederek, usta hesabı oluşturmak suretiyle kullanmaya başlamanız halinde; işbu Kullanım Koşullarını da okuduğunuzu, tüm içeriğini anladığınızı, Üyelik Sözleşmesine ek olarak Kullanım Koşullarında belirtilen tüm hususlarla ve ilerleyen zamanlarda yer alacak değişiklikleri de kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, işbu kullanım koşulları ile ilgili ilerideki tüm itiraz haklarınızdan feragat ederek hiçbir defi ileri sürmeyeceğinizi de yine kabul etmekle birlikte beyan ve taahhüt etmektesiniz. Yukarıda da belirtildiği üzere, işbu kullanım koşulları tarafınızca uygun görülmüyorsa uygulamayı kullanmayınız. Aksi durumda kullanım nedeniyle doğacak herhangi bir zarar nedeniyle KOÇTAŞ’ın sorumluluğuna gidilemeyecektir. Kullanım Koşullarında kabul edilen hususlara her zaman UYGULAMA üzerinden ulaşılabilir.

KOÇTAŞ işbu “Kullanım Koşulları”nı ve dayanak olan ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ile eklerini yazılı olarak bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Ancak KOÇTAŞ yaptığı değişiklikleri UYGULAMA üzerinden yayımlayacaktır.

2. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

UYGULAMA üzerinden hizmet sunulacağı taahhüt edilen hizmetlerin ücreti, içeriği kapsamı ve diğer tüm hususlar münferiden Usta tarafından belirlenmektedir. Koçtaş hizmetlerin taahhüt edildiği şekilde verilip verilmediği veya üyeler tarafından ödemelerin yapılıp yapılmadığı gibi hiçbir hususta sorumluluk kabul etmemekte ve herhangi bir kişi ya da kurum adına garanti vermemektedir. USTABİLİR usta ile hizmet almak isteyen üyenin elektronik ortamda bir araya gelmesini ve çeşitli kanallardan iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdan ibarettir. KOÇTAŞ bu uygulama nedeniyle ustanın sunduğu hizmetlerin sağlayıcısı ve/veya işvereni değildir.

Üyelerin uygulama üzerinden satın aldıkları hizmetler nedeniyle tek muhatapları ilgili Ustadır. Hizmete ilişkin her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk hizmet veren Ustaya aittir. KOÇTAŞ uygulamada adı geçen üye ve Ustanın sunduğu hiçbir bilgi ve belgenin doğruluğunu ve sürekliliğini garanti etmez.

KOÇTAŞ UYGULAMA dahilinde verilen hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsamını değiştirme ve içeriğini dilediği zaman değiştirme, kapatabilme ve silme hakkına sahiptir. Usta bu değişiklikler nedeniyle KOÇTAŞ’tan hiçbir hak talep edemez.

KOÇTAŞ dilediği zaman UYGULAMA’yı geçici süreliğine veya tümüyle askıya alabilir, uygulamadan kaldırabilir. USTA UYGULAMA’nın bu şekilde askıya alınması veya kaldırılması nedeniyle iş kaybı, tazminat vs. gibi hiçbir nam altında KOÇTAŞ’tan bir talepte bulunmazlar.

KOÇTAŞ işbu sözleşme hükümleri ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden ustanın üyeliklerini iptal etme, engelleme hakkına sahip olup suç unsuru bulunması halinde ilgili adli ve idari mercilere ihbar edebilir. Bu durumda KOÇTAŞ’a hiçbir sorumluluk yüklenemez.

3. USTABiLiR UYGULAMASI KULLANIM KOŞULLARI

Usulüne ve hukuka uygun biçimde oluşturulmuş usta kaydı ile usta ücretsiz olarak uygulamayı kullanabilir ve üyelere hizmet sunmayı taahhüt edebilirler. KOÇTAŞ dilerse uygulama kullanımını ücretli hale getirebilir. Bu halde ücret ödemeyen ustanın sistemi kullanımına son verilecektir. Usta sunmayı taahhüt ettiği hizmette ehil olduğunu vu hususta ispat istenmesi halinde tüm resmi ve idari bilgi ve belgeleri sunmayı, üyelik bilgilerinin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Usta kullanıcı adı ve şifreleri gibi bilgilerin belirlenmesinden ve korunmasından bu bilgiler nedeniyle oluşacak maddi ve cezai yaptırımlardan münferiden sorumludur. Usta kaydı kişiye özel olup bir başka kişi ya da kuruma devir edilemez. Bir başkası adına açılan usta bilgilerinin kullanılması veya oluşturulan ve onaylanan usta kaydının 3.kişilerle paylaşılması nedeniyle doğacak, KOÇTAŞ ve üyeler dahil diğer kişilere verilecek doğrudan ve dolaylı her türlü zarardan usta münferiden sorumludur. KOÇTAŞ bu hususlarda hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceği gibi kendisine yönlendirilen ve ödemek zorunda kalacağı tüm bedelleri ilgili ustaya rücu etme hakkını saklı tutar. KOÇTAŞ sisteme kayıt yaptıran ustadan vereceği hizmetlerin teminatını teşkil etmek üzere teminat mektubu veya nakit teminat talep edebilir. İstenen teminatı sunmayan ustanın hesabı derhal dondurulacak ve hizmet vermesi engellenecektir. UYGULAMA, usta tarafından sisteme hizmet bilgilerinin girilmesi ve onaylanan hizmet bilgilerinin yayımlanması halinde bu hizmeti talep eden üyelerin teklif alması ile usta ve üye arasında anlaşmanın sağlanması maksadı ile oluşturulmuş olup KOÇTAŞ işbu ilan ve ilan içeriklerinin doğruluğunu, güvenilirliğini, yasal dayanağının olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Usta bu hususlarda nihayi ve tek muhatap olup sayılı sebeplerle KOÇTAŞ’a hiçbir hukuki veya cezai sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul beyan ve tahhüt eder. Usta, UYGULAMA’ya girdiği temel bilgilerin (ad, soyad, ticari ünvan, adres, vergi no, T.C. no, hizmet belgesi, diploma, ehliyet vs) doğruluğundan ve verilecek hizmete ilişkin ehil olduklarından bizzat sorumlu ve beyanları ile bağlıdırlar. Bu kapsamda Usta, yürürlükteki Kanunlar gereği haksız rekabete neden olmayacağını, KOÇTAŞ’ın, üyelerin ve 3.kişilerin kişilik hakları, ticari haklarına halel getirmemeyi, topluma karşı herhangi bir suç işlememeyi, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı hareket etmemeyi, izinli olmadığı halde kanunlarla koruma altına alınmış fikri ve telif haklarına tecavüz etmemeyi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir kanun hükmüne aykırı hareket etmemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Usta, Koçtaş’ın her türlü zararını tazmin hakkı saklı olmak kaydı ile tüm yasal süreçleri işleteceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Üyelerin UYGULAMA üzerinden iletişim kurdukları ustanın gerek teklif sırasında gerekse teklif sonrası hizmet sırasında düzenlenmesi ve üyeye verilmesi gereken fatura, hizmet formu, fiş gibi ilgili mali mevzuat gereği düzenlenmesi zorunlu her türlü belgenin tanziminden usta re’sen sorumludur. KOÇTAŞ’a bu belgelerin hazırlanması veya daha sonra temini konusunda hiçbir sorumluluk atfedilemez. Gerek Usta gerekse üye işbu sözleşme konusu UYGULAMA‘dan faydalandıkları andan itibaren her türlü fiil ve eylemlerden yürürlükteki mevzuat uyarınca tek sorumlu olduklarını UYGULAMA’nın sadece bir platformdan ibaret olduğunu son tahlilde bilmekte ve kabul etmektedirler. Ustalar UYGULAMA kapsamında ulaştıkları her türlü kişisel veri ve /veya ticari bilgileri veri sahibinin rızası olmaksızın yasalara aykırı biçimde ifşa etmemekle, 3.kişilerle paylaşmamakla, kendisiyle paylaşılması amacı dışında kullanmamakla sorumlu ve yükümlüdür. Hizmet almak isteyen üye ilgili kategorideki hizmette kayıtlı usta ile iletişim kurabilir. Usta bu iletişim hakkını haklı bir neden olmaksızın ve/veya Koçtaş onayı olmaksızın engelleyemez. Kurulan iletişim neticesinde varılan anlaşmanın yazılı olarak kayıt altına alınmasından, ödemelerin karşılıklı yapılmasından, üstlenilen işle ilgili teminat alınmasından ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kurulacak her türlü ticari ilişki anlaşmanın tarafları olan üye ve usta arasında geçerli ve bağlayıcı olacaktır. KOÇTAŞ taraflar arasında kurulan bu anlaşmanın bir tarafı, garantörü veya lehdarı değildir. Bu bakımdan usta, hizmet sunma hususunda UYGULAMA aracılığı ile anlaşmaya vardıkları üyeler hakkında detaylı araştırmayı kendileri yapmakla mükelleftirler. Usta üyeden hizmet öncesi bir teminat alınmasından, bunun tahsilinden, iadesinden tek taraflı sorumludur. Hizmetin ifası öncesinde peşin ödeme alınması halinde tüm sorumluluk ustaya aittir. KOÇTAŞ bu tür ödemeler nedeniyle sorumluluk kabul etmez.

Üyelere verilecek hizmete ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında sahip olması gerektiği tüm idari, resmi izin ruhsat, diploma vs. belgelerin doğruluğu ve bulunmasına ilişkin sorumluluk ustaya aittir. Bu nedenlerle oluşabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluktan yine ustalar re’sen sorumludur. KOÇTAŞ bu konuda hiçbir talep ve sorumlulukla bağlı değildir. Tüm taraflar KOÇTAŞ’ın sadece UYGULAMA sağlayıcısı konumda olduğunu bilmekte ve bu hususu gayri kabili rücu kabul ve beyan etmektedir.

KOÇTAŞ ustaların üyelik sözleşmesi ile onay verdikleri tüm bilgileri kullanabilir, paylaşabilir, işleyebilir. Bu bilgileri kampanya ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ve sistemlerini iyileştirme amacıyla kullanabilir 3. kişilerle paylaşabilir. Ustalar bu verilerin belirtilen şekilde KOÇTAŞ tarafından kullanımına onay vermektedirler.

KOÇTAŞ UYGULAMA’nın ve bağlı sistemin işlemesi için asgari düzeyde güvenlik önlemlerini alacaktır. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen kötü niyetli 3.kişilerin sisteme yapacakları siber saldırılar nedeniyle usta bilgilerinin ele geçirilmesi ve kullanımı halinde KOÇTAŞ ‘a hiçbir sorumluluk atfedilemeyecektir. Usta bu riskleri bilmekte ve kabul ederek UYGULAMA yı kullanmaktadır.

Üye, usta tercihi yaparken UYGULAMA üzerinden ustalara yapılan yorumlar ve oylama kriterlerini kullanarak ustalar arasında sıralama yapabilir. Aynı şekilde KOÇTAŞ olumlu yorum almış ve üye memnuniyeti sağlamış usta profillerini üst sıralarda gösterme, ve bunla sınırlı olmaksızın usta profillerini dilediği gibi sıralama hakkına sahiptir. Her durumda bir ustanın oldukça olumlu yorum alması, memnun kalınmış olması veya KOÇTAŞ ‘ın üst sıralarda yer vermiş olması KOÇTAŞ’ın usta hakkında bir garanti verdiği ve kalitesini onayladığı sonucunu doğurmaz.

Üye ve usta arasında kurulacak hizmet sözleşmeleri nedeniyle doğacak tüm mali yükümlülük taraflara aittir. Taraflarca yapılan anlaşma sonucunda doğacak vergiler ve harçların ödenmesinde ilgili taraflar sorumludur. KOÇTAŞ taraflar arasında kurulacak hizmet sözleşmesi nedeniyle başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer ilgili mevzuat kapsamında müteselsil sorumluluk anlamına gelecek satıcı, sağlayıcı, üretici, ithalatçı, bayi, acente, alt yüklenici(taşeron), işveren vb. hiçbir kurum konumunda değildir. Usta KOÇTAŞ’ a bu yönde herhangi bir talepte bulunmayacağını, Tüketici Mahkemeleri veya Hakem Heyeti Başkanlığına yapacakları başvurularda KOÇTAŞ’ı taraf olarak göstermeyeceklerini aksi halde KOÇTAŞ bakımından husumet yokluğu oluşacağını ustalar peşinen kabul beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu yollarla Koçtaş üyelere veya 3.kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ilgili ustaya rücu edecek olup bu ödemeleri ustanın KOÇTAŞ nezdindeki hesaplarından veya varsa teminatlarından mahsup etme hakkına sahiptir.

UYGULAMA üzerinden verilen hizmetlerin beklenmeyen nedenlerle kesintiye uğraması, aksaklıkların oluşması, iletişimin engellenmesi vb. hallerde oluşabilecek zararlardan KOÇTAŞ sorumlu gösterilemez.

KOÇTAŞ dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını ilan ederek değiştirebilir. Değişen hükümler, ilan edildikleri anda yürürlüğe girecektir. KOÇTAŞ bilgi ve onayı olmadan ustalar bu hükümleri tek taraflı değiştiremezler.

4. FİKRİ MÜLKİYET VE TELİF HAKLARI

UYGULAMA kapsamında ustalar dahil tüm kullanıcılara sağlanan bilgiler, KOÇTAŞ marka, tasarım, logo, metin vb. tüm yazılım ve kodlar ile bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü arayüz ve elemanların kullanım hakları KOÇTAŞ’ a attir. Bu hakların rıza alınmaksızın kullanılması, dağıtılması, kopyalanması ve paylaşılması yasak olup bu haklara yapılacak tüm tecavüz ve ihlallerin yasal yaptırımı için KOÇTAŞ’ın şikayet ve dava hakları saklıdır. Buna ek olarak ustaların kendi hesapları üzerinden paylaştıkları her türlü marka, ünvan, logo, faydalı model vs. haklarının kullanım ve telif haklarının kendilerinde olduğunu, bu hususlarda her türlü sorumluluğun ustaya ait olduğunu, KOÇTAŞ’ın hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceğini ve paylaşımların yasal ve hukuka uygun olduğu yönünde KOÇTAŞ’ın herhangi bir garantisinin bulunmadığını ve 3.kişilere verilecek maddi ve cezai tüm zararların muhatabının usta olduğunu taraflar kabul beyan ve taahhüt eder.

5- DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar işbu metin nedeniyle doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta KOÇTAŞ ticari kayıtlarının ve defterlerinin HMK’nun 193. Maddesi gereği kesin delil olarak kabul edileceğini beyan ve tahhüt eder.

6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu metin nedeniyle doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak olup ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK

İşbu kullanım koşullları USTABİLİR uygulaması USTA tarafından kullanıldığı anda yürürlüğe girer. KOÇTAŞ tarafından feshedilmediği ve/veya yeni bir metin sunulmadığı sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.